% promocje
no fi es se ru de en

Zasady bezpieczeństwa osób przebywających w Holland House Residence

COVID-19

Zasady bezpieczeństwa osób przebywających w Holland House Residence

W okresie istnienia zagrożenia epidemią koronawirusa zwiększone zostały zasady bezpiecznego świadczenia usług hotelarskich na terenie Holland House Residence.

            W celu bezpiecznego pobytu Gościa oraz minimalizowania ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa Holland House Residence zaostrzył działania profilaktyczne poprawiające bezpieczeństwo i ochronę zdrowia Gości hotelowych, jak i pracowników obiektu.

            Określone zostały dodatkowe zasady pobytu.

            Zasady bezpieczeństwa stanowią integralną część umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie Karty Rejestracyjnej Gościa, jak również poprzez dokonanie czynności konkludentnych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Rezydencji.

            Dokonując powyżej określonych czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki pobytu, zwane Regulaminem. 

Zasady bezpieczeństwa dostępne są do wglądu w Recepcji Holland House Residence oraz do pobrania ze strony www.hollandhouse.pl

            Wszystkie osoby przebywające na terenie Holland House Residence, zobowiązane są do przestrzegania zasad dodatkowego bezpieczeństwa.

 

 1. Ogólne zasady
  1. Na terenie Rezydencji obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób nie zgłoszonych w Karcie Rejestracyjnej Gościa (niezameldowanej).
  2. Opiekunem Gościa jest Recepcja hotelowa, tel. wew. 100
  3. Pracownicy Rezydencji wykonują swoje obowiązki i czynności przeprowadzane z Gościem w maseczkach ochronnych lub przyłbicach zakrywających okolice nosa i ust oraz w rękawiczkach ochronnych.
  4. Na terenie Rezydencji obowiązuje przestrzeganie wymaganego dystansu przestrzennego (minimum 2 metry).
  5. W recepcji istnieje możliwość zakupu maseczek ochronnych.
  6. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych przy dozownikach z mydłem znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji wraz z instrukcjami:
   – prawidłowego mycia rąk,
   – zdejmowania i zakładania rękawiczek,
   zdejmowania i zakładania maseczki.
  7. Istnieje możliwość korzystania z windy hotelowej przeznaczonej dla Gościa – wprowadzone zostało ograniczenie liczby osób korzystających z niej jednocześnie do max. 2 osób.
 1. Utrzymanie reżimu sanitarnego części hotelowych ogólnodostępnych.
  1. W okresie istnienia zagrożenia epidemią koronawirusa. częstotliwość sprzątania części wspólnych, ogólnodostępnych na terenie Hotelu została zwiększona.
  2. Monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem części ogólnodostępnych i pobytowych.
  3. Dezynfekowane są powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł oraz blaty stołu, i inne powierzchnie często dotykane, a także powierzchnie płaskie.
  4. Bieżące dezynfekowanie:
   – zespołów higieniczno – sanitarnych ogólnodostępnych,
   – windy
   – restauracji, w której serwowane są posiłki.
  5. W pomieszczeniach sanitarno – higienicznych na bieżąco są uzupełniane dozowniki z mydłem oraz dozowniki z płynem do dezynfekcji.
 1. Sprzątanie pokoi hotelowych.
  1. Podczas Państwa pobytu ograniczone zostało sprzątanie pokoi, które odbywa się, tylko i wyłącznie, na wyraźne życzenie Gościa.
  2. Sprzątanie pokoju hotelowego wraz z dezynfekcją wszystkich powierzchni dotykowych, jak i gruntowne wietrzenie pokoju, odbywa się po opuszczeniu przez Państwa pokoju i wymeldowaniu się.
  3. W przypadku opuszczenia pokoju, prosimy o systematyczne w miarę możliwości wietrzenie pokoju.
 1. Restauracja.
  1. Funkcjonowanie restauracji hotelowej i baru odbywa się w reżimie sanitarnym, z zachowaniem minimum 2 m. odległości między osobami spożywającymi posiłek.
  2. Restauracja hotelowa jest czynna w godzinach 9 – 22
  3. Śniadania są serwowane w sali restauracyjnej Hotelu w godzinach 8 – 11
  4. Obowiązuje zakaz organizowania posiłków w formie bufetu.
  5. Istnieje możliwość przygotowania posiłku dla Gościa hotelowego na wynos – Kontakt z Recepcją.
 1. Ograniczenie świadczenia usług w Rezydencji.
  1. Ograniczone zostały usługi świadczone na Państwa życzenie m. in.:
   – bagażowe,
   – prania i prasowania rzeczy Gościa,
  2. Zwracamy uwagę na obowiązujący zakaz używania hotelowych suszarek nadmuchowych.
 1. Pozostałe:
  1. Przebywanie w recepcji należy ograniczyć do minimum, w tym celu wyznaczyliśmy strefę check-in, która znajduje się w bezpiecznej odległości od stanowiska recepcji. Podczas meldunku Goście muszą zachować odpowiedni odstęp (strefę bezpieczeństwa wyznaczają specjalne linie umieszczone na podłodze).
  2. Procedura zameldowania obejmuje obowiązkowe złożenie oświadczenia o stanie zdrowia. Niewypełnienie oświadczenia może skutkować niemożliwością realizacji usługi hotelowej.
  3. W celu komunikacji z pracownikiem recepcji należy korzystać z telefonu: wew. 100 lub 58 325 77 77
  4. Na terenie Rezydencji obowiązuje bezwzględny zakaz odwiedzania Gości.
 1. Zachowanie ostrożności:
  1. W przypadku stwierdzenia lub też wystąpienia niepokojących objawów chorobowych prosimy o natychmiastowy kontakt z pracownikiem recepcji.
  2. W recepcji dostępny jest bezdotykowy termometr przeznaczony do mierzenia temperatury ciała Gościa.
  3. Pracownik recepcji dysponuje potrzebnymi numerami telefonów
   do stacji sanitarno – epidemiologicznej i służb medycznych.
  4. W celu czasowego odizolowania w Rezydencji został wyznaczony
   i przygotowany pokój wyposażony m. in. w środki ochrony indywidualnej, jak i płyn dezynfekujący.
  5. W wyznaczonym pomieszczeniu odizolowanym od innych osób, Gość będzie oczekiwał na transport.
  6. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie zostanie wpuszczony na teren Hotelu.
  7. Gość z objawami choroby zobowiązany jest do jak najszybszego zgłoszenia się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem.
  8. Gość korzysta z transportu własnego i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń uzyskanych pod numerem 999 lub 112.

WAŻNE

Zwracamy szczególną uwagę na zachowanie ostrożności – zalecamy:

– unikać bezpośredniego kontaktu z osobami chorymi

– pamiętać o higienie podczas oddychania

– zasłanianie podczas kichania i w trakcie kaszlu nosa i ust

– niedotykanie brudnymi rękoma okolic ust, oczu i nosa

– częste mycie rąk

– używanie żelu antybakteryjnego

            Jakość obsługi i bezpieczeństwo naszych Gości jest dla nas najwyższym priorytetem. Wierzymy, że wdrożone działania minimalizują zagrożenie zarażeniem koronawirusem. Dziękując za zaufanie, życzymy bezpiecznego pobytu w naszej Rezydencji.

            Dyrekcja Holland House Residence.

You don't have permission to register