Historia Gdańska

Holland House Residence – nasz luksusowy hotel usytuowany jest w ścisłym centrum Gdańska, miasta o niezwykłej historii, która postanowiliśmy Państwu przybliżyć.

Początki miasta
Najwcześniejsze ślady osadnictwa na terenie zamieszkiwanym przez współczesnych gdańszczan sięgają roku 2000 p.n.e. Już w VII wieku powstała tu osada o charakterze rzemieślniczo-rybackim, natomiast pod koniec XIII wieku Gdańsk stał się częścią jednoczącego się Królestwa Polskiego.

Okres panowania krzyżackiego
Niewiele później, wraz ze znaczną częścią Pomorza, Gdańsk dostał się pod panowanie Wielkiego Zakonu Krzyżackiego, co wiązało się z prawie 150 latami zależności. Warto jednak wspomnieć, że w tym okresie wybudowano kanał Raduni, Wielki Młyn oraz przystąpieniem do związku miast hanzeatyckich. W roku 1410 odbyła się jedna z największych bitew średniowiecznej Europy – bitwa pod Grunwaldem, w której Krzyżacy ponoszą klęskę - jednak dopiero pod koniec XV wieku ostatecznie zostają wypędzeni z grodu nad Motławą. Mieszkańcy Gdańska stali się spadkobiercami niezliczonych dóbr będących pozostałością Wielkiego Zakonu.

Przyłączenie do Polski
Gdańsk zostaje oficjalnie przyłączony do Rzeczpospolitej, a mieszkańcy otrzymują szereg rozmaitych przywilejów takich, jak np. bicie własnej monety. Miasto zawzięcie walczy o swobodę wyznaniową. Dzięki swojej tolerancyjności dla odmienności religijnej stało się swoistą Mekką dla rozmaitych dysydentów religijnych m.in. holenderskich menonitw, Szkotów, hugenotów oraz Żydów. Gdańsk był miastem wielu narodowości, odmiennych kultur, religii i języków. Był najbardziej międzynarodowym ze wszystkich miast Rzeczypospolitej, stanowiąc jedyną w swoim rodzaju wspólnotę odmienności. Jednocześnie należał do najbogatszych i najbardziej liczących się miast w Europie. Na przełom wieku XV i XVI przypada największy rozwój demograficzny miasta. W poł. XV w. Gdańsk liczył ok. 20 tys. mieszkańców, w II poł. XVI w. - ok. 40 tys., a w poł. XVII w. - ok. 70 tys. mieszkańców, na co wpływała silna pozycja gospodarczo–polityczna. W XVI i XVII w. Gdańsk był największym i najbogatszym miastem Polski i jednym z największych w Europie. Pomimo silnych więzów z Polską Gdańsk pragnął zachować swoją odrębność i samodzielność, dlatego wszelkie próby podporządkowania miasta władzom centralnym Rzeczypospolitej kończyły się konfliktami, a nawet otwartą wojną.

Czarny okres w historii miasta
Dobra passa Gdańska skończyła się pod koniec XVIII wieku, na co ma wpływ słabnięcie Polski jako zaplecza zbożowego, oblężenie rosyjsko–saskie i konieczność zapłacenia wysokiej kontrybucji oraz odcięcie Gdańska od terytorium Polski na mocy I Rozbioru Polski. Aż do końca I Wojny Światowej Gdańsk znajduje się pod panowaniem pruskim. W między czasie przez okres 7 lat znajduje się pod panowaniem Francji jako Wolne Miasto Gdańsk po odbiciu przez Napoleona z rąk Pruskich.

Wolne Miasto Gdańsk
W czerwcu 1919 roku, na mocy Traktatu Wersalskiego, powstaje Wolne Miasto Gdańsk, nad którym pieczę sprawuje Liga Narodów. Niewiele później w roku 1939 na Westerplatte padają pierwsze strzały rozpoczynające II Wojnę Światową. Większa część miasta została zniszczona w wyniku trwającej 6 lat wojny.

Okres powojenny
Gdańsk słynie z niezależności, odrębności oraz umiłowania do wolności. To właśnie tutaj rozpoczęły się protesty, które doprowadziły do wyzwolenia spod wpływów byłego ZSRR.